La primera cooperativa

Productes agro-ecològics i locals

La primera cooperativa agro-ecològica del país celebrem 40 anys! 

Comprar al Brot és construir un món millor

maduixes_01


T’invitem a fer-hi part! Som un conjunt plural de persones de procedència diversa, amb una opció i una perspectiva crítica sobre el malbaratador i espoliador sistema de producció, distribució i consum convencional i alhora preocupades i compromeses per aturar i revertir els constants nivells de degradació i contaminació del nostre territori que, des d’un medi urbà, decidim consumir organitzats democràticament, productes sans i naturals de forma crítica, responsable i solidària, alhora que ajudem a mantenir una relació harmònica amb el nostre entorn, incloent-hi les persones que formem part d’aquest cicle de producció-consum, tot participant activament d’un moviment social transformador i solidari.

Com a Organització específica de Consumidors de productes eco-biològics podem garantir l’origen i la qualitat dels productes i queviures que subministrem, ja que amb la nostra participació directa, triem i supervisem des de la nostra proximitat com es produeixen i comercialitzen aquests aliments, alhora que coneixem també qui són els que els elaboren i com ho fan.
EL BROT no és només una botiga, és una empresa cooperativa cereals4autogestionada conjuntament pels seus propis socis i sòcies. Per nosaltres, els socis, COMPRAR COL·LECTIVAMENT TAMBÉ ÉS VOTAR PEL MÓN QUE VOLEM: perquè el que mengem, comprem, llencem, cultivem, fabriquem o malbaratem pot marcar la diferència entre un futur necessàriament just i ecològic per a tothom o una profunda pertorbació o declivi de la natura, el nostre propi entorn, a escala planetària. Plantegem un consum individual i col·lectiu no elitista, arrelat al territori, amb compromís i coresponsabilitat entre la seva gent, per a què s’utilitzin i es generin recursos renovables i es preservin i restitueixin els existents per a les generacions futures.

lavendar

Entenem que organitzacions d’aquesta mena, fonamentades en la nostra participació activa i directa i la democràcia social i econòmica, són un mitjà indispensable per a la defensa i millora dels interessos que tenim com a ciutadans i ciutadanes en qüestions d’alimentació, salut i medi ambient. Amb la nostra activitat promovem i donem suport a un desenvolupament selectiu de l’agricultura ecològica, sense transgènia ni agroquímics, facilitant una conversió duradora i estable de terres, tot buscant una estreta col·laboració entre persones productores i consumidores que ens beneficiï mútuament, mitjançant aquella pagesia preocupada i sensibilitzada de la nostra zona. Així, minimitzem la nostra petjada ecològica i enfortim la Sobirania Alimentària de la gent del nostre entorn més proper i, de retruc, la de la resta de pobles.

Què busques?

Ultimes notícies

Esdeveniments

busca producte