Qui som?

ORÍGENS

L’any 1979, a Reus (El Baix Camp), en un territori fins avui degradat i violentat per la indùstria contaminant (petroquímiques, nuclears, …), amb una pèssima gestió de l’aigua amb privilegis per a alguns i l’urbanisme desbocat de totes aquestes decàdes, la gent del nucli promotor vàrem optar per organitzar-nos com a cooperativa de consumidors sense ànim de lucre, amb un objectiu primordial: promoure, a través del nostre consum col·lectiu, l’extensió i consolidació d’una agricultura ecològica en mans dels petits productors i els consumidors organitzats del nostre territori. Després d’un temps de maduració i rodatge la cooperativa es formalitzà legalment a finals del 1987. Cal destacar que El Brot ha estat pionera a tot l’Estat Espanyol com a organització de persones consumidores de queviures i productes ecològics; darrere nostre es van constituir l’any 1988, El Rebost SCCL a Girona i el 1993, Germinal SCCL a Barcelona, organitzacions amb les que no hem volgut deixar de mantenir contactes, i a les que després seguiren moltes altres cooperatives i associacions, tant aquí com a la resta de l’Estat. Tanmateix, els socis de El Brot, conseqüents amb la nostra opció solidària de consum crític i ecològic també fora de la cooperativa, després d’un procés de mútua coneixença entre entitats i grups afins de l’Estat, promoguérem des de la incipient coordinadora catalana, la constitució de la ‘Coordinadora estatal de organizaciones de consumidores de productos ecológicos Ecoconsumo’; poc després, el 2005, es produí la legalització com a Ecoconsum de la coordinadora de Catalunya.


COM FUNCIONEM

La millor manera de consumir productes eco-biològics procedents de la pagesia agroecològica propera, tot promovent i defensant els nostres interessos com a consumidors/es crítics i responsables, és fent-ho units i organitzats democràticament.

EL BROT porta més de tres dècades responent a aquesta necessitat individual i col.lectiva de transformar el nostre model de vida a través de l’autogestió del nostre consum ecològic.

Ens organitzem per comissions de treball, amb diverses funcions segons les necessitats de la cooperativa; consell econòmic, de caràcter consultiu; Consell Rector i Assemblea General, que són els òrgans socials de la cooperativa.

Comissions de treball
Els socis s’incorporen a alguna de les comissions de treball en funció de la seva disponibilitat, coneixements o experiència:
Compra-Venda
· Supervisió d’Inventaris, Comandes.
· Coordinar l’abastiment a la cooperativa dels productes necessaris i d’acord amb els criteris establerts.
Control Integral de Qualitat
· Verificar els controls de qualitat de tots els productes.
· Implementar i gestionar el nostre propi Sistema Participatiu de Garantía (SPG)
Infraestructura i Manteniment
· Mantenir i millorar les instal·lacions i equipament de la cooperativa.
· Organitzar el reciclatge de materials.
Relacions Internes
· Acollida nous socis
· Formació. Organització d’activitats sòcioculturals.
· Distribuir informacions actualitzades i periòdiques als associats.
Relacions externes
· Promoure el consumidorisme ecològic organitzat, crític i responsable fora de l’àmbit de ‘El Brot’.
· Relacions amb altres entitats i moviments: Cooperatives, Ecoconsum, administració…
· Coordinar la nostra participació en campanyes i accions socials.

Les comissions duen la seva pròpia dinàmica de reunions i actuació. Periòdicament, representants d’aquestes es reuneixen amb el Consell Rector, que recull les seves propostes i analitzen conjuntament la seva marxa i funcionament per tal de fer front a les contigències pròpies de la seva activitat.

Consell Rector
És l’òrgan de coordinació i representació de El Brot entre assemblees. Els seus membres es reuneixen mensualment, i resolen qüestions de la gestió diària o assumptes urgents de la cooperativa.

L’Assemblea general
És l’òrgan suprem de participació i decisió de El Brot, obert a tots els socis i sòcies, en la qual es tracten totes les qüestions que afecten o interessen la cooperativa i on les decisions es prenen per consens. Son quadrimestrals i d’obligada assistència.


COM ASSOCIAR-SE

Què et cal saber si vols ser soci o sòcia?
• ‘El Brot’ té una botiga, però és més que una botiga. És una empresa cooperativa autogestionada conjuntament pels seus propis socis i sòcies.
• La nostra opció col·lectiva de compra està gestionada amb criteris de solidaritat i responsabilitat.
•  En els nostres actes de consum tenim en compte altres punts de vista a més a més de l’econòmic.
• Contrauràs un compromís de participació activa tant en la presa de decisions com en el nostre funcionament quotidià.
• Hauràs de dedicar, d’una manera despresa, una petita part del teu temps a la cooperativa formant part d’alguna de les seves comissions i/o, puntualment, en tasques de suport.
• Hauràs de fer un mínim de consum anual personalitzat.
• Caldrà que facis una aportació econòmica inicial, retornable, segons les condicions esmentades als nostres Estatuts.

Si no t’agrada l’actual model consumista.
Si vols recuperar els genuïns sabors dels aliments frescos i consumir solidàriament tenint en compte els aspectes socials i mediambientals.
Si consideres que cal establir relacions directes i equitatives entre consumidors i productors (pagesos, elaboradors…) que ens beneficiïn mútuament.
Si penses que el consum crític i democràticament organitzat, en el nostre cas de queviures ecològics, també ha de ser una eina de transformació social.
Si vols formar part d’un espai obert i plural de trobada sobre els nostres principis cooperatius i com poden promoure el desenvolupament individual i col·lectiu.

Si comparteixes aquest ideari expressat al web i als nostres Estatuts i ets, preferentment, de la nostra ciutat i del seu entorn, pots fer-te’n soci o sòcia.

Ens vols conèixer de més a prop? Vine a veure’ns!
Ens trobaràs els dixxxxs de 19:30 a 20:30 al nostre local.

T’interessa la nostra opció cooperativa?
Diga’ns-ho!

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

busca producte